ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

دانشجویان گرامی به منظور اطلاع از شهریه ورودی های 1400 به فایل پیوست مراجعه نمایید.

شهریه 1400