ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از چگونکی صدور معافیت تحصیلی به فایل پيوست مراجعه نماييد

صدور معافيت تحصيلي