ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

دانشجویان گرامی خواهشمند است جهت اطلاع از چگونگي ارسال پستي مدارك به پيوست هاي ذيل مراجعه نماييد.

ارسال پستي مدارك

چك ليست جديد پست