ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

دانشجویان گرامی برای تحویل کارت دانشجویی از روز یکشنبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ تا ۱۴ می توانید به این مرکز مراجعه نمایید.

آدرس مرکز آموزشهای الکترونیکی: پرديس دانشگاه فردوسي/ روبروي دانشكده ادبيات/ كنار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست/ مركز آموزشهاي الكترونيكي