ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

ضمن تبريك قبولي شما در دوره هاي ارشد مجازي دانشگاه فردوسي مشهد به استحضار مي رساند كلاس هاي ورودي هاي جديد از 27  شهريور تشكيل خواهد شد به پرتال دانشجويي خود مراجعه  و طبق زمانبندي برنامه كلاسي در كلاس ها شركت نماييد

از طريق اين لينك مي توانيد نحوه ورود به كلاس ها را مشاهده نماييد