ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت ارسال درخواست انصراف تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال خواهد بود لذا پس از اين زمان درصورت مشروطي و اخراج، اخراج بر انصراف مقدم و دانشجو اخراجي تلقي خواهد شد.