ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

 

مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان ارشد مجازی

 

1. درصورتیکه دانشجو به ترم 5 رسیده باشد باید درخواست تمدید سنوات را از طریق پورتال دانشجویی ارسال نماید.

2. پیگیری دانشجویان جهت ثبت نمره درس سمینار یا پروژه از استاد تا زمان امضاء دیجیتال توسط ایشان (درج در اطلاعیه نمرات)

 

تذکر: با توجه به اینکه تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو تاریخ امضاء دیجیتال آخرین نمره توسط استاد درس می باشد دانشجویان جهت پیشگیری از بروز مشکل در هنگام فارغ التحصیلی بایستی مورد فوق را تا زمان امضاء دیجیتال از استاد درس پیگیر باشند.

 

3. ارائه یک نسخه از سمینار و پروژه طبق فرمت اعلام شده از سوی گروه مربوطه و تحویل به کارشناس مربوطه در مرکز آموزشهای الکترونیکی جهت تایید نمره دروس نامبرده و درج در کارنامه.

4. ارسال درخواست تسویه حساب فارغ التحصیلی از طریق پورتال دانشجویی پس از ثبت تمامی نمرات در کارنامه. توجه داشته باشید که ثبت نمره سمینار و یا پروژه شما در کارنامه منوط به تحویل مستندات سمینار و یا پروژه طبق اطلاعیه مربوطه می باشد.

 

نکته مهم: پس از تایید تمامی واحدها تایید تسویه حساب توسط واحد آموزش مرکز آموزش های الکترونیکی پس از تحویل کارت دانشجویی به واحد آموزش صورت خواهد گرفت.

 

5. ارائه ریزنمرات کارشناسی برای دانشجویان مهندسی جهت بررسی دروس پیش نیاز وتأیید کارنامه نوع 2

6. مراجعه به آموزش فقط در روز دوشنبه هر هفته با همراه داشتن کارت دانشجویی جهت صدور نامه فارغ التحصیلی

7. پس از مشاهده وضعیت فارغ التحصیلی در پرتال دانشجویی خود ابتدا به اداره رفاه و سپس به باجه ۳۶ (فارغ التحصیلان) درساختمان آموزش کل مراجعه نمایید.

 

توجه: بدیهی است عواقب عدم مراجعه به موقع ( اعم از مشکلات اداری ، آموزشی، مالی و .... ) جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.