ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

​در خصوص صدور گواهي اشتغال به تحصيل توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- در هنگام درخواست به سال و نيمسال  توجه فرماييد.

2- در بخش توضيحات نام ارگان مورد نظر را مشخص فرماييد.

3- در هنگام درخواست به شرح‎هاي داده شده  توجه فرماييد.

4- امکان دریافت گواهی از پرتال پويا بخش نامه هاي صادره فعال شده است.