ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)
 

  دانشگاه فردوسي مشهد، جزو اولين دانشگاه‌هايي است كه در زمينه تاسيس دانشگاه مجازي اقدام نمود. ايده ايجاد دانشگاه مجازي در سال 1380 در دانشگاه شكل گرفت و متعاقب آن كميته دانشگاه مجازي با محوريت مركز اطلاعات،‌ آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه تشكيل شد.

هدف اين كميته مطالعه بر روي تاسيس دانشگاه مجازي و زمينه‌هاي اجرايي آن بود. از اقدامات اين كميته راه‌اندازي آموزش مجازي در سطح دانشگاه بود كه با كسب مجوزهاي مربوطه، 4 واحد از دروس عمومي در سال 1382 از اين طريق ارائه شد. همچنين در سال 1383 نيز 8 واحد از دورس پايه نيز بر بستر آموزش مجازي ارائه گرديد. در ضمن محتواي بيش از 100 درس نيز در پورتال آموزش مجازي دانشگاه قرار گرفته است كه به‌صورت آموزش مجازي، نيمه مجازي يا كمك درسي، مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

از سال 1385 با هدف تمركز امور آموزش مجازي دانشگاه و گسترش آن، مركز مستقل «آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد» تاسيس شد.

با پيگيري‌هاي صورت گرفته و در راستاي تاسيس دانشگاه مجازي فردوسي مشهد، مجوز تاسيس و راه‌اندازي 10 رشته در مقطع كارشناسي‌ارشد از طرف هيات رئيسه دانشگاه صادر شد و پذیرش دانشجو از سال 1390 در این مرکز آغاز شد.

روساي كميته دانشگاه مجازي و مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه از زمان تاسيس آن‌ها در جدول آمده است.

نام و نام خانوادگي

دوران تصدي

دكتر محسن كاهاني 

1387-1382

دكتر مجيد سرمد 

1389-1387

دكتر سيد‌ امين حسيني‌ سنو 

1389 - 1396

دكتر سعيد ابريشمي

1396 - 1401

دكتر هاله امین طوسی

1401 - ادامه دارد ...