ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

 

 

معرفی رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دانشکده رشته تحصیلی
مهندسی

کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر - گرایش نرم افزار chart 

کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی  chart

كارشناسي ارشد مهندسی فناوري اطلاعات - گرایش امنيت chart

کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات - گرایش شبکه chart

 

کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر - گرایش معماری chart

کارشناسي ارشد مهندسي برق- گرایش کنترل chart

کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک- گرایش تبدیل انرژی  chart

علوم اداری و اقتصاد

كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات 

گرایش کسب و کار الکترونیکی chart

گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته chart

گرایش مدیریت دانش chart

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی chart

نكته مهم: رشته هاي مديريت نياز به گذراندن هيچ درسي به عنوان پيش نياز ندارند.

ادبيات و علوم انساني

كارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسی chart

 

كارشناسي ارشد مترجمی زبان انگلیسی chart