همکاران مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد

 

Dr.Abrishami

  رياست مركز آموزش‌هاي الكترونيكي

  سعيد ابريشمي

  مسئول آموزش

  معصومه اكرامی

  كارشناس گروه مهندسی برق- كامپیوتر و مكانیك،           

  پشتيبان سامانه‎هاي آموزش الكترونيك

  راحله رحمتی

  كارشناس گروه مدیریت و زبان انگلیسی،
  پشتيبان سامانه‎هاي آموزش الكترونيك

  سعیده زوار

  كارشناس  فني و
  پشتيبان سامانه‎هاي آموزش الكترونيك

  كيارش مجتهدين يزدي

  کارشناس جلسات دفاع الکترونیکی و ارتباطات آنلاين

  كامل حاتمي

naji   كارشناس برنامه‌ريزي و
  پشتيبان سامانه فيلم‌هاي آموزشي (Stream)
  آرزو نجي

Mr.Raei

  كارشناس  فني و
  پشتيبان سامانه فيلم‌هاي آموزشي (Stream)

  جواد راعي

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2