به استحضار مي رساند دانشجوياني كه ثبت نام حضوري خود را تكميل نموده و هزينه كارت دانشجويي خود را نيز پرداخت نموده‌اند، جهت دريافت كارت دانشجويي مي‌توانند از ساعت 8 تا 14 به مركز آموزش‌هاي الكترونيكي واقع در دانشكده مهندسي مراجعه نمايند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2