به استحضار مي‌رساند تاريخ امتحانات هم اكنون درسيستم به صورت روز اول تا روز دوازدهم مشخص گرديده است. همانطور كه در تقويم آموزشي دانشگاه بر روي سايت اصلي دانشگاه (قسمت پايين صفحه) و سايت مركز آموزش الكترونيك (بخش امور آموزشي – تقويم آموزشي) نيز قرار داده شده است، بازه امتحانات از 19 دي ماه تا 2 بهمن ماه تعيين شده است. جهت اطلاع از روز دقيق امتحان از 19 دي ماه كه روز اول است شروع به محاسبه روزها نموده و بدون احتساب روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي تاريخ روزهاي امتحان را يادداشت نماييد. به عنوان نمونه روز اول امتحانات، چهارشنبه 19 دي ماه مي‌باشد. روز دوم امتحانات پنجشنبه 20 ام دي ماه، و روز سوم امتحانات شنبه 22 دي ماه خواهد بود. شايان ذكر است يك هفته تا ده روز به شروع امتحانات تاريخ دقيق بر روي سيستم pooya بخش برنامه امتحاني قرار خواهد گرفت.

تذكر مهم: حذف تك درس در مقطع ارشد امكان‌پذير نيست و فقط امكان حذف ترم (تا دو هفته به شروع امتحانات) فراهم مي‌باشد. همچنين دانشجويان ارشد در طول دوره تحصيل مي‌توانند تنها يكبار حذف ترم يا مرخصي تحصيلي داشته باشند. گفتني است در مرخصي تحصيلي، شهريه ثابت (به جز مرخصي بارداري) و در حذف ترم، كل شهريه ترم از دانشجو اخذ مي‌شود.

نكته: غيبت و عدم شركت درجلسه امتحان با درج نمره صفر همراه با تاثير در معدل خواهد بود و درس مورد نظر به هيچ عنوان حذف نمي‌شود.

محل برگزاري امتحانات دانشكده مهندسي –  انتهاي سالن دروس عمومي مركز آموزش هاي الكترونيكي خواهد بود . همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است.

دانشجويان ورودي 97 از نيمسال دوم به بعد بايستي نسبت به انتخاب واحد طبق بازه اعلام شده درتقويم آموزشي اقدام نمايند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2