قابل توجه داوطلبان محترم دوره های کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد, به استحضار می رساند که دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه حضوری ندارد و داوطلبان می بایست فرم های مربوطه که از روز دوشنبه 90/4/6 در همین سایت قابل دسترسی خواهد بود را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.

                                                                                                         مرکز آموزش های الکترونیکی

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2