اطلاعیه خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد


طبق هماهنگی های صورت گرفته با امور دانشجویی ,امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویانی که قبلا تقاضای خود را جهت استفاده از خوابگاه در مدت برگزاری آزمون های پایان ترم  اعلام نموده اند فراهم شده است .

اتاق مهمان خوابگاه (یک اتاق با 20 تخت)برای این منظور در نظر گرفته شده است(با امکانات خوابگاه). دانشجویان می بایست جهت معرفی به خوابگاه و واریز وجه (هر شب 4000 تومان) به آدرس پردیس دانشگاه فردوسی - امور دانشجویی - اداره امور خوابگاه ها - آقای محمد خانی مراجعه نمایند.(با ارائه کارت دانشجویی)

دانشجویان می توانند از چند روز قبل از شروع امتحانات نیز در خوابگاه مستقر شوند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2