قابل توجه داوطلبان محترم دوره های کارشناسی ارشد مجازی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد, به استحضار می رساند که دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه حضوری ندارد و داوطلبان می بایست فرم های مربوطه (که به زودی از طریق همین سایت قابل دسترسی خواهد بود) را تکمیل و  ارسال نمایند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2