به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی و بین الملل می رساند تنها آن دسته از دانشجویانی که اسامی آنها تا آخر وقت روز شنبه 16 شهریور ماه توسط اساتید محترم تایید و به مرکز آموزش الکترونیک اعلام شده باشد می توانند سمینار و پروژه خود را دفاع نمایند لذا نسبت به هماهنگی با اساتید و ارسال مستندات خود به آنها از طریق ایمیل اقدامات لازم را به عمل آورید.

ضمنا مسئولیت بروز هر گونه مشکل در برگزاری ارائه مجازی بر عهده خود دانشجوست بنابراین با توجه به محدودیت زمان ارائه چنانچه امکان ارائه حضوری برای شما فراهم می باشد حتی الامکان حضورا دفاع کنید.

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2