شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه برای دوره های مجازی به شرح فایل پیوست می باشد.

 

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2