جلسه پرسش و پاسخ با رییس مرکز آموزشهای الکترونیکی یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵ از طریق لینک http://webinar5.um.ac.ir/r5i5d3mfyym/ برگزار خواهد شد.

لطفا بر روی لینک کلیک کرده و پس از باز شدن صفحه ورود به عنوان مهمان را انتخاب و نام خود را وارد کرده و وارد کلاس شوید.

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2