برای اطلاع از زمان اتمام انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 تقویم آموزشی را از این لینک مشاهده نمایید.

بدیهی است مسؤلیت عدم توجه به تقویم تحصیلی و انتخاب واحد به موقع بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که در بازه انتخاب واحد برای این منظور اقدام نکنند در حذف و اضافه نیز قادر نخواهند بود درسی را اضافه کنند.

 

 

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2