دانشجويان گرامي، به استحضار مي رساند باتوجه به برگزاري امتحانات ترم تابستان سال 97-1396 و جهت رفع مشكل دانشجويان، ساعت شروع انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 از 9 به 12 تغيير نموده است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2