به اطلاع می رساند مکان برگزاری امتحانان پایان ترم دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیکی (دروس ارائه شده با گروه 200, 201 ) دانشکده مهندسی - سالن دروس عمومی می باشد.

ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایانی به استحضار می رساند رعایت موارد ذیل جهت شرکت در جلسه امتحانات الزامی است.

1-   همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

2- همراه داشتن هر گونه جزوه ، کتاب ، کیف ، موبایل و سایر وسایل الکترونیکی مشابه در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2